Mahigit 1M Pilipino ang nasa Saudi Arabia ngayon. At nang dumating ang COVID-19 sa Middle East, Saudi Arabia ang isa sa mga tinamaang nang matindi. Umabot na sa mahigit 100 OFWs ang namatay sa coronavirus — pinakamaraming bilang ng mga Pilipino na namatay sa ibang bansa.

Kumustahin natin ang mga OFWs sa Saudi sa pamamagitan ng isa sa mga aktibong OFW advocate sa Jeddah, Ka Bong Concha ng Kaagapay ng Bawat OFW.

Free to Listen. Funded by YOU

Guerrilla Podcast Syndicate is an independent podcast network for Filipino around the World

A member of  Guerrilla Podcast Syndicate – www.guerrillapodcastsyndicate.com

Listen to her at  www.guerrillapodcast.com.ph

Your support helps us to keep making the shows you love and help us set up our own Podcast Studio. It’s easy to set up and you’ll get access to loads of bonus content.

Please consider making a donation.  Any amount helps ensure keep the Network alive, expanding, and providing the highest quality content that aims to cultivate local, diverse audio communities.

Most importantly ~ thank you for being a listener!

Please consider making a donation.  Any amount.

Music by

Happy Whistling Ukulele  by Rafael Krux

Link: https://filmmusic.io/song/5453-happy-whistling-ukulele-

License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

★ Support this podcast on Patreon ★

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *